(DĐDN) Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đang được xem là một trong những mối quan tâm của không chỉ của chính người lao động mà còn đối với nhiều cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định trong sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ trước đến nay, việc “quên” khám sức khỏe cho người lao động đều được quy kết trách nhiệm hoàn toàn thuộc về DN, nhưng đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.