QĐND - Chương trình chống lao đang đối mặt với hàng loạt thách thức. Tỷ lệ nhiễm HIV trong bệnh nhân lao tăng nhanh theo từng năm. Tại những địa phương trọng điểm như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang..., tỷ lệ bệnh nhân lao nhiễm HIV chiếm hơn 10%.