Halloween (Lễ hội hóa trang, có nguồn gốc phương Tây diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10 ,31/10) từ khi du nhập vào Việt Nam đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Đó là đêm của các phù thủy và các trò chơi kinh dị của niềm vui và sợ hãi.