Ngày 24/9, tỉnh Kon Tum đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử Kon Tum được vận hành trên mạng internet với địa chỉ: http://www.kontum.gov.vn và được xây dựng theo giải pháp Microsoft Office SharePoint server 2007 (là giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của hãng Microsoft).