Thời gian vừa qua, tại địa bàn các xã ven biển thuộc hai huyện Phù Cát, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), tình hình khiếu kiện, tụ tập đông người phản đối các doanh nghiệp khai thác ti tan, yêu cầu bồi thường, hoàn thổ... diễn ra thường xuyên, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương đã cử người xuống địa bàn tuyên truyền, giải thích cho bà con, song đến thời điểm này, tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt.