Theo khảo sát mới công bố của VCCI, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra khá phổ biến; qua hàng chục năm vẫn chỉ là khai thác, bán sản phẩm thô như kiểu “bán lúa non”…