Phòng trưng bày chuyên đề "Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định trong Mậu Thân 1968" vừa được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.