KTĐT - Ngày 8/3, Thành ủy đã khai giảng lớp đào tạo cán bộ nguồn Văn phòng cấp ủy giai đoạn 2011 - 2015.