Hôm nay (28-10), tại TP. Hồ Chí Minh chính thức khai mạc hội thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới” lần thứ nhất năm 2010. Hội thi do Sở NN&PTNT phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm hưởng ứng thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.