(VOH) - Ngày 18/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 9.