Sáng 26/7 tại Hà Nội, Hội nghị BCH TƯ Hội Nông dân VN lần thứ 7 (Khóa V) bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân VN, Nguyễn Quốc Cường đánh giá tổng kết những kết quả, kinh nghiệm, bài học đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ triển khai cho nhiệm kỳ sắp tới.