Ngày 23/1, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Quảng cáo và hội chợ thương mại (VINEXAD) phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tổ chức Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 (Made in Thailand outlet 2014).