NDĐT – Sáng 12- 3, tại Hà Nội, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) 12- 3 tổ chức lễ khai giảng khóa liên kết đào tạo hành chính công phối hợp với Trường hành chính quốc gia (ENAP), Québec, Canada.