TP - Ngày 17-3, lễ khai giảng khóa học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giáo dục giữa Trường Công nghệ Kinh tế Lào – Việt (LAVI EDU) thuộc Tập đoàn Sara Việt Nam và Đại học Frederick Taylor (FTU), diễn ra tại Hà Nội.