Chân sút của Real Madrid tinh tướng đòi đứng đầu bảng tử thần và xem chuyện vượt qua “cỗ xe tăng” Đức là đương nhiên…