(VTC News) – Mua chiếc chiếc tivi Sony KLV-40EX/400 với giá 15,6 trệu đồng chưa đầy 1 tháng, khách hàng phải thất vọng vì màn hình bật mãi không lên. Đó cũng là khởi nguồn cho hành trình đổi ti vi mới, có lúc tưởng chừng bị "vào ngõ cụt" của khách hàng.