ND - Trước đây, dòng sông Maspero chảy qua địa phận thành phố Sóc Trăng trông rất đẹp và sạch sẽ. Thế nhưng, từ khi các cơ sở chế biến thủy sản được phép hoạt động trong nội ô thành phố, sông Maspero bị ô nhiễm nặng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân ven sông và mỹ quan của thành phố.