ND - Thời gian qua, môi trường biển gần bờ và sông - biển nói chung ở Đà Nẵng đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, với tốc độ CNH, HĐH ngày càng nhanh, Đà Nẵng vẫn phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Chính vì vậy, Đà Nẵng vẫn cần có giải pháp lâu dài cho vấn đề này.