Gần đây, chiếc xe Toyota Camry đời 2004 của tôi cứ 2 tuần lại phải bổ sung nước làm mát (khoảng 1 lít) mà không hiểu nguyên nhân do đâu.