QĐND - UBND TP Hà Nội vừa kết luận vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ sưa tại chùa Phụ Chính (thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Ông Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND thành phố cho biết: Cây gỗ sưa tại chùa Phụ Chính là cây trồng phân tán, thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư, không thuộc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, không thuộc diện quản lý theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, nếu không phát hiện hành vi tham nhũng thì đình chỉ điều tra và công bố công khai để nhân dân và các đơn vị, cá nhân liên quan biết. UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng làm thủ tục trả lại số gỗ sưa đang tạm giữ, đồng thời bàn giao cho UBND huyện Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức bán đấu giá phục vụ lợi ích công cộng. Cơ quan Công an phải xem xét, kết luận đối với số tiền đang phong tỏa tại ngân hàng, nếu phát hiện có sai phạm thì xem xét xử lý, nếu không thì làm thủ tục trả lại cho người mua. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể tại Chi cục Kiểm lâm theo kết luận của cơ quan Công an.