Đường Hoàng Sa và Trường Sa sẽ đưa vào sử dụng toàn tuyến vào cuối tháng 8. Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ trong xanh. Mong ước này sắp thành hiện thực, khi dự án vệ sinh môi trường trên lưu vực tuyến kênh này hoàn thành trong những ngày tới.