Nội dung của Kế hoạch gồm 3 phần: Cơ sở pháp lý xây dựng Kế hoạch,Thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em Việt Nam, Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2009-2010.