(VEN) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Bộ ngành, tổ chức quốc tế nhằm hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2013-2020”. Đây là dự thảo lần thứ 5, cũng là lần cuối cùng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra xin ý kiến trước khi trình Chính phủ trong năm nay.
Kế hoạch hành động TTX của Việt Nam giai đoạn 2013-2020 có 66 hoạt động, chia làm 12 nhóm.Mục tiêu của kế hoạch là tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế theo hướng khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân và cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc xây dựng hạ tầng xanh, lối sống thân thiện với môi trường…
Đánh giá về bản dự thảo Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (TTX), đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica), chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), cũng như các Bộ ngành nhận định: Bản dự thảo kế hoạch lần thứ 5 đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với những bản dự thảo trước đó. Bản dự thảo đã nêu bật được tầm quan trọng của thể chế tài chính đối với TTX, cũng như đưa ra những thể chế nhằm giảm bớt sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch, thay vào đó sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, cũng như nêu bật được vai trò của khối tư nhân khi tham gia vào kế hoạch TTX.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo Kế hoạch hành động TTX của Việt Nam giai đoạn 2013-2020 vẫn cần cụ thể hơn một số chi tiết. Đó là, cần làm rõ hơn về nguồn tài chính để thực hiện lấy từ đâu và vai trò của khối tư nhân, nhất là khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cần tạo một cơ chế minh bạch và có những chính sách khuyến khích đối với khu vực FDI trong việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TTX, có như vậy mới hấp dẫn được khối tư nhân.
Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đức và Đan Mạch, các doanh nghiệp Đức và Đan Mạch rất quan tâm đến chiến lược TTX cũng như chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực TTX tại Việt Nam. Song để các doanh nghiệp FDI của Đức và Đan Mạch tham gia vào Kế hoạch, Việt Nam cần đưa ra một bản kế hoạch nhất quán, minh bạch và có lộ trình cụ thể. Nếu làm được điều đó, Kế hoạch hành động TTX của Việt Nam sẽ thu hút được nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia và sẽ mang lại hiệu quả cao.
Trước những ý kiến đóng góp cho bản dự thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương khẳng định: Nhằm hướng tới sự minh bạch và nhất quán trong khuôn khổ chính sách, một loạt các bộ luật như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2014. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để Việt Nam thu hút đầu tư của khu vực tư nhân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, địa phương và tổ chức quốc tế để hoàn thiện bản dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.
Kế hoạch hành động TTX giai đoạn 2013-2020 của Việt Nam được chia làm 66 hoạt động với 12 nhóm, bao gồm: Xây dựng thể chế hỗ trợ thực hiện chiến lược TTX; các địa phương xây dựng kế hoạch hành động TTX và thí điểm mô hình TTX quy mô nhỏ; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, trong giao thông; đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông lâm, thủy sản; phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; rà soát các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển và xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế theo hướng TTX; sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực tự nhiên và phát triển khu vực kinh tế xanh; thúc đẩy phong trào “doanh nghiệp phát triển bền vững”, nâng cao năng lực thị trường dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và quản lý phục vụ TTX; phát triển đô thị xanh và bền vững; thúc đẩy thực hiện lối sống xanh.
Nguyễn Hòa

Kế hoạch hành động TTX giai đoạn 2013-2020 của Việt Nam được chia làm 66 hoạt động với 12 nhóm, bao gồm: Xây dựng thể chế hỗ trợ thực hiện chiến lược TTX; các địa phương xây dựng kế hoạch hành động TTX và thí điểm mô hình TTX quy mô nhỏ; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, trong giao thông; đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông lâm, thủy sản; phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; rà soát các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển và xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế theo hướng TTX; sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực tự nhiên và phát triển khu vực kinh tế xanh; thúc đẩy phong trào “doanh nghiệp phát triển bền vững”, nâng cao năng lực thị trường dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và quản lý phục vụ TTX; phát triển đô thị xanh và bền vững; thúc đẩy thực hiện lối sống xanh.