Dân Việt - Hung thủ chính trong vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại Khoái Châu, Hưng Yên đã ra đầu thú tại cơ quan công an chiều 2.5.