KTĐT - Năm Canh Dần đã hết và nhân dân ta lại đón mùa Xuân năm Tân Mão 2011. Nhớ lại sáu mươi năm trước, những ngày cuối năm 1950, trời rét và sương nhiều. Tối 29 Tết, một bữa tiệc nhỏ dưới sự chủ tọa của Bác tạm coi là tiễn năm cũ. Ăn xong, Bác cùng các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng quây quần quanh đống lửa trò chuyện vui vẻ đón Giao thừa. Sáng mồng 1 Tết Tân Mão, Bác dậy sớm, lần lượt đến phòng các vị Bộ trưởng, Thứ trưởng bắt tay chúc Tết từng người một. Gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến, Người chúc năm mới "phát tài". Mọi người đều vui mừng và bắt tay chúc Tết Người.