Thấy chủ tiệm vàng xinh đẹp, Nhàn nảy ý đồ xấu nên đã bịt mặt, cầm dao lao vào giở trò.