UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận như sau: Phạt tiền 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.