(ĐTCK) HĐQT CTCP Kinh Đô (KDC – sàn HOSE) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 phương án phát hành thêm hơn 40 triệu cổ phiếu.