Đa số doanh nghiệp nhộn nhịp tuyển dụng do mở rộng sản xuất, cũng có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng để bù lại số lao động nghỉ việc, nhảy việc...