TTO - Tác giả Trần Hùng John cho biết sẽ trích 25% tiền bán sách John đi tìm Hùng để quyên góp cho những dự án vì cộng đồng của Việt Nam trong buổi ra mắt sách tại TP.HCM sáng 1-6.