Trông hai người "cực" lạnh lùng và phong cách nhé!