Hôm nay (8/12), IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã công bố hai ấn phẩm với mục tiêu góp phần nâng cao các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam.