Được công bố cùng với iOS 5 và OS X Lion, dịch vụ rất được chờ đợi iCloud của Apple hứa hẹn đưa lưu trữ Internet tiến lên nấc thang tiến hóa mới, với sự kết hợp giữa tiện lợi và thú vị, đúng như phong cách của Quả táo bấy lâu nay.