Giá bán khởi điểm của Hyundai Elantra Coupe chỉ dừng ở mức 17.445 USD tại thị trường Mỹ.