Các nhà khoa học Mỹ ngày 12/5/2011 vừa công bố thử nghiệm thành công việc sử dụng thuốc trong điều trị AIDS. Theo đó, những người nhiễm HIV nếu được sử dụng các loại thuốc phòng chống AIDS ngay trong thời gian đầu mắc bệnh, trước khi hệ thống miễn dịch của họ bắt đầu suy yếu sẽ hiệu quả đến 96%.