Nguyên nhân nào gây tăng huyết áp? Các nhà khoa học chia nhiều mức độ tăng huyết áp theo các mức sau: