(VOV) - Cuốn sách công bố hơn 4.000 tên liệt sỹ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị (1972) lần đầu tiên được công bố sau 39 năm.