(HNM) - Ngày 2-8, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng tuyến đường giao thông phát triển kinh tế huyện Chương Mỹ. Tuyến đường này dài gần 9,8km, đi qua địa phận các xã Ngọc Hòa, Quảng Bị, Trường Yên, Phú Nghĩa, Đại Yên, Hợp Đồng, Tốt Động và Đồng Phú.