(HQ Online)- Những thời điểm “nhạy cảm” như thay đổi thuế suất, thay đổi chính sách mặt hàng cần phải được lưu ý kiểm tra, xem xét một cách kỹ càng đối với các trường hợp xin hủy, sửa đổi, bổ sung khi đăng ký tờ khai hải quan… Đây là bài học kinh nghiệm của Cục Hải quan Đà Nẵng để tránh việc lợi dụng chính sách điều chỉnh thuế suất tại thời điểm đăng ký tờ khai.