Bộ GTVT sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến cơ quan, đơn vị, người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATVSLĐ - PCCN nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và công dân...