Năm 2012 sẽ cực kỳ may mắn với người có quái số 6 vì hướng Tây, hướng Sinh Khí của bạn đồng thời là hướng tốt nhất trong năm.