KTĐT - Để thống nhất việc thu chi cho các trường trên địa bàn trong năm học 2009-2010, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý thu chi trong các trường học về tất cả các khoản đóng góp tự nguyện, thảo thuận...