Một trong những tính năng mới được Apple chú trọng trong iOS 5 chính là iCloud. Đây là dịch vụ lưu trữ trực tuyến được Apple tích hợp chặt chẽ với không chỉ những thiết bị chạy iOS 5 mà còn cho những máy tính chạy Mac OS và Windows. So với những dịch vụ lưu trữ khác thì iCloud có lợi thế 5GB miễn phí cho mọi người dùng và mọi việc sao lưu được diễn ra hoàn toàn tự động khi bạn cập nhật một thứ gì đó trên máy của mình. Sau đây là các bước cần thiết để kích hoạt và sử dụng dịch vụ này.