(HNM) - Tổng cục Thuế vừa hoàn thành việc biên soạn tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 và đăng tải trên website ngành thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn.