Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7 về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Theo đó, hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.