Hỏi: Tôi đang dùng hệ Vista, mạng Mega VNN. Vui lòng hướng dẩn kết nối wifi với Wieless-G LINKSYS. Cảm ơn !