(Chinhphu.vn) - Ông Lê Quang Tân (Đà Nẵng) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc về hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra thiết kế dự toán của các Sở chuyên ngành.