(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tuấn Lương (email: luongabsc@gmail.com) hỏi: Tên của bố tôi trên sổ đỏ không khớp so với hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Hiện nay đất của gia đình tôi đang nằm trong diện đền bù, vậy gia đình tôi có thể sửa như thế nào cho đúng quy định của pháp luật.