Bộ Xây dựng vừa có thông tư hướng dẫn chi tiết về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.