Đây chỉ là bản thử nghiệm, mời các bạn dùng thử và phản hồi cho em để hoàn thiện các chuỗi ngôn ngữ tiếng Việt. Do là có khác nhiều chuỗi, mà một số câu phải đúng ngữ cảnh nên chắc chắn có vài nơi hơi bị chuối. Hiện thời chỉ mới hoàn tất khoảng 85% ngôn ngữ cho tiếng Việt. Bạn nào thích thì cứ dùng không thích thì chuyển lại tiếng Anh, không ảnh hưởng gì đến hệ thống cả.